Detektywi coraz częściej spotykają się z takimi sytuacjami. Jak sobie z nimi radzić?

Stare powiedzenie mówi: „zemsta jest słodka”. Kiedy jednak w grę wchodzą wielkie emocje, rozczarowanie lub walka o wpływy, często łatwo w swoim działaniu posunąć się o krok z daleko i pomówić kogoś w sposób, który może mu zniszczyć życie i zepsuć reputację. Każdego miesiąca do agencji detektywistycznej AVERTO zgłasza się przynajmniej jeden (a czasami nawet kilku klientów…) którzy przyznają, że są szantażowani lub pomawiani o molestowanie seksualne lub mobbing. Takie zależności mają miejsce zarówno w relacjach zawodowych, jak również kiedy dochodzi do poważnych konfliktów rodzinnych. Oskarżenie o molestowanie seksualne to jedno z najpoważniejszych oskarżeń. Trudno z nim walczyć, niszczy relacje społeczne i powoduje, że osoba oskarżona oddzielona jest od społeczeństwa pewnym „kordonem sanitarnym”.

Jaka może być rola detektywów w walce z niesłusznymi oskarżeniami? Czy warto ulec szantażowi?

  • Każdego miesiąca do detektywów firmy AVERTO zgłasza się kilka osób, które twierdzą, że są pomawiane o molestowanie seksualne przez swoich partnerów, małżonków lub współpracowników.
  • Pomówienie o molestowanie seksualne to jedno z najpoważniejszych oskarżeń, które generuje napiętnowanie społeczne.
  • Najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest uleganie szantażowi. To otwiera szantażyście przestrzeń do eskalacji roszczeń.

Oskarżenie o molestowanie jak pistolet skierowany w stronę niewiernego męża

Oskarżenie o molestowanie seksualne jest coraz częściej orężem w walce między ludźmi i jak zauważają specjaliści często dochodzi do fałszywych oskarżeń w tym zakresie, co powoduje, że osoba pomówiona pozbawiana jest dobrej reputacji, traci pracę, ograniczane są jej wpływy rodzinne. Nie bez znaczenia też jest fakt, że każde fałszywe oskarżenie odbija się na prawdziwych ofiarach, a tych przecież również nie brakuje. Najczęściej do oskarżeń o molestowanie dochodzi na dwóch płaszczyznach: rodzinnej i zawodowej. Kiedy trwa rozprawa sądowa niektóre rodziny wychodzą z założenia, że „wszystkie chwyty są dozwolone”. Oskarżenie o molestowanie dzieci, mobbing czy przemoc małżeńską jest bardzo częste. – Dekadę temu kobiety nie zgłaszały przypadków molestowania, bo bały się, że ktoś powie, że kłamią, że nie mają wystarczających dowodów, że zostaną napiętnowane społecznie. Świadomość w tym zakresie szczęśliwie rosła i coraz częściej sprawcy niecnych i niemoralnych czynów byli karani i piętnowani, a kobiety nie bały się mówić o swoich krzywdach. Jako detektyw obserwuję jednak także jeszcze jedno niepokojące zjawisko: oskarżeń nieprawdziwych. Mężczyźni są pomawiani o molestowanie w trakcie rozpraw rozwodowych lub przez swoje koleżanki z pracy lub podwładne. W takich przypadkach oskarżenie często powoduje, że osoba pomówiona ma bardzo małe pole do obrony, mało kto chce bowiem słuchać agresora i osoby dokonującej takich czynów. Jeżeli mamy sytuacje „słowa przeciwko słowu” interwencja prawników, psychologów i detektywa wydaje się być niezbędna żeby uratować klienta z opresji – mówi Małgorzata Marczulewska z firmy Averto.

– Między miłością, a nienawiścią jest cienka granica. Jeżeli w tle jest jeszcze zdrada małżeńska, urażona duma, życiowe rozczarowanie i sprawy finansowe, to zdarza się, że kobiety są w stanie wiele zrobić żeby męża pogrążyć. Bardzo często mamy klientów, którzy przyznają się do zdrad i przyznają, że małżonki w ramach zemsty oskarżyły ich o molestowanie seksualne; ich samych albo nawet ich dzieci. Jest to o tyle problematyczna sytuacja, że bardzo często osoba pomówiona nie ma jak się bronić. To poważne oskarżenie wymagające wnikliwego postępowania. Sprawy molestowania są często „kartą przetargową” i przedmiotem szantażu – przyznaje Małgorzata Marczulewska z firmy Averto.

Najważniejsze jest wyczucie intencji klienta

Oskarżenia o molestowanie bardzo często mają miejsca również w firmach i zakładach pracy. Mowa o wielkich korporacjach, ale i mniejszych firmach. Często są efektem deklarowanej chęci zwolnienia pracownika lub pracownicy lub chęci wymuszenia podwyżki czy awansu lub zwiększenia swoich wpływów w danej firmie: – Zwykle nie ma takich zgłoszeń gdy taka relacja trwa, ale pojawia się kiedy pracownik zostaje zwolniony. Podstawowe pytanie brzmi wówczas: dlaczego osoba poszkodowana godziła się na takie nieetyczne praktyki kiedy one trwały? Wtedy jako detektywi musimy baczniej się przyglądać sprawie. Okoliczności zgłoszenia są często dla detektywa poważną podpowiedzią jaki jest cel zgłoszenia molestowania. Nie możemy bowiem automatycznie przyjmować, że do molestowania doszło albo niedoszło. Naszym zadaniem jest wyczucie intencji i ich rzeczowa weryfikacja. Zarówno kiedy zgłasza się do nas kobieta, która twierdzi, że była molestowana jak i kiedy zgłasza się do nas mężczyzna, który mówi, że jest o molestowanie posądzany – przyznaje Małgorzata Marczulewska.

W czym w takiej sytuacji może pomóc detektyw?

Jak mówi Małgorzata Marczulewska fałszywe zgłoszenia do policji czy prokuratury o molestowanie seksualne następują zwykle w wyniku impulsu, niedługo po rozstaniu / przyłapaniu niewiernego małżonka na zdradzie czy np. zwolnieniu z pracy lub nieprzyznania premii lub awansu. Często osoba oskarżająca działa pod wpływem dużych emocji, co przedkłada się na chaotyczność zeznań. Osoba, która tak czyni musi być gotowa na zmierzenie się z konsekwencjami takiego działania. Fałszywe pomówienie podlega bowiem odpowiedzialności karnej.

– Na początek sprawdzamy wszystkie informacje o osobie oskarżonej i oskarżającej. Poszukujemy wszelkich informacji, które mogą pomóc nam sporządzić portret osobowości takiego człowieka, powiedzieć nam coś o okolicznościach ewentualnej sytuacji. Wiele mówi o takim człowieku jego sytuacja rodzinna, zawodowa, materialna, relacje z bliskimi, relacje zawodowe, ewentualne konflikty z prawem. To ciężka praca, która nie zaczyna się od stawiania tez czy ktoś jest winny czy niewinny, bo wiara w deklaracje, którejkolwiek ze stron byłaby bardzo nieprofesjonalna. Kiedy przychodzi do nas klient wysłuchujemy go, słuchamy jego racji i ufamy, że przychodzi do nas z czystymi intencjami i z potrzebą wsparcia. Sprawy o molestowanie seksualne są zawsze jednymi z najtrudniejszych spraw – przyznaje Małgorzata Marczulewska. – Doradzamy naszym klientom spokój, nie uleganie pewnym emocjom czy np. prowokacjom. Nie należy negocjować, nie należy ulegać szantażowi, bo często takie prowokacje prowadzą do jeszcze większego skomplikowania całej sytuacji – dodaje Marczulewska.

Firma Averto to jedna z najbardziej doświadczonych firm windykacyjnych i detektywistycznych ze Szczecina. Masz problem związany z pomówieniem o mobbing lub molestowanie seksualne? Zgłoś się do nas! Firma gwarantuje pełną anonimowość.