hr

Uświadomienie sobie ryzyka wynikającego z nawiązania współpracy gospodarczej i poznanie potencjalnego kontrahenta są kluczowymi elementami, które umożliwiają ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka przewidywanych problemów windykacyjnych. Ważne jest wcześniejsze ustalenie sytuacji formalno-prawnej przyszłego kontrahenta, pozyskanie wiedzy o sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego oraz osobach upoważnionych do jego reprezentowania.

Informacje zdobyte na wstępnym etapie współpracy umożliwiają skonstruowanie umowy, która w najlepszy możliwy sposób zabezpieczy Państwa interesy. Averto zapewnia stworzenie opracowania, uwzględniającego Państwa sposoby zabezpieczania, gwarantujące wywiązanie się z umowy przez kontrahenta, jak również skuteczną i pewną egzekucję na wypadek jej niezachowania.

Zabezpieczenia transakcji

Uwzględniamy różne możliwości zabezpieczenia: na ruchomości, nieruchomości, w postaci poręczenia cywilnego, wekslowego i innych. Dysponujemy również metodami dyscyplinowania dłużników, umożliwiającymi odzyskanie wierzytelności bez konieczności występowania z postępowaniem egzekucyjnym.