hr

Domeną firmy Averto z siedzibą w Szczecinie jest skuteczna windykacja długów zarówno od przedsiębiorstw, jak i od osób prywatnych. Naszą specjalnością jest prowadzenie działań zmierzających do regulowania zobowiązań finansowych Państwa kontrahentów.

Specjaliści Averto mają bogatą wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych mediacji. Dysponują konglomeratem nowoczesnych narzędzi z pogranicza prawa, psychologii, sztuki negocjacji oraz perswazji, które skutecznie mobilizują dłużników do podjęcia starań w celu spłaty zadłużenia. Działamy elastycznie, umiejętnie dostosowując metody pracy do charakteru poszczególnych spraw. Wykazujemy się oczekiwaną konsekwencją i stanowczością przy jednoczesnym uwzględnieniu sytuacji, w których od naszego postępowania zależy dobry wizerunek klienta. Averto wykorzystuje przy tym różnorodne formy mobilnego kontaktu z dłużnikami.

Windykacja należności, odzysk długów

Jak wygląda dochodzenie roszczeń krok po kroku?

hr

Nasze postępowania windykacyjne mają charakter wieloetapowy, obejmujący działania przedsądowe (dochodzenie polubowne, windykację terenową), a w razie potrzeby postępowanie cywilne bądź karne.

Prowadzone przez nas postępowanie w zakresie windykacji należności, w zależności od potrzeb może obejmować:

  • postępowanie polubowne, polegające na podejmowaniu czynności negocjacyjnych, których celem jest odzyskiwanie długów na drodze ugodowej bądź przygotowanie ostatecznego przedsądowego wezwania dłużnika do zapłaty zaciągniętych zobowiązań,
  • postępowanie sądowe, obejmujące sporządzenie pozwu i złożenie go do właściwego sądu,
  • postępowanie egzekucyjne, które jest wszczynane po wygranym procesie sądowym, prawomocnym nakazie oraz otrzymaniu klauzuli wykonalności – ten etap, mający za zadanie odzyskiwanie należności, sprowadza się głównie do przygotowania odpowiedniej dokumentacji i skierowaniu sprawy na drogę egzekucyjną.

W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników podejmujemy współpracę z renomowanymi kancelariami prawnymi, z komornikami (wskazując majątek do zajęcia), a także monitujemy postępowania upadłościowe i układowe.

Odzysk długów

Dokładamy wszelkich starań, aby klient miał pełną wiedzę na temat aktualnego stanu prowadzonej sprawy oraz działań podejmowanych przez naszą firmę.

ZLECENIA BEZZALICZKOWE
BO LICZĄ SIĘ EFEKTY…

Averto przyjmuje zlecenia windykacji bezzaliczkowo. Oznacza to, że wynagrodzenie naszych pracowników uzależnione jest ściśle od wyników ich pracy. Ten szczególny rodzaj motywacji wpływa zasadniczo na odpowiednie zaangażowanie w wykonywanie zadań. Ponadto wychodzimy z założenia, że nasi klienci powinni mieć gwarancję ustalonej ceny jedynie za skuteczną realizację usługi.