Statystyki pokazują, że osoby starsze są coraz bardziej zadłużone. Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK średnio na osobę 65+ przypada 26,8 tys. zł nieopłaconych zobowiązań. – Z mojego doświadczenia jako windykatora wynika, że zobowiązania osób starszych bardzo rzadko wynikają z ich działalności „tu i teraz”. To często zadłużenia jeszcze z czasów aktywności zawodowych lub zobowiązania typu: wziąłem kredyt, by kupić dzieciom mieszkanie – mówi Prezes Małgorzata Marczulewska. – Moje doświadczenia pokazują, że seniorzy są bardzo karną grupą dłużników. Spłacają swoje zobowiązania jeżeli tylko mogą – dodaje Prezes Grupy AVERTO.

Przygotowując ten artykuł opieramy się na statystykach zaprezentowanych przez pracownię BIG Info Monitor oraz Biuro Informacji Kredytowej. Na koniec listopada 2020 r. prawie 388 tys. seniorów miało 10,4 mld zł nieopłaconych na czas zobowiązań. Średnio na osobę to 26 tys. 817 zł, czyli o 10 proc. więcej niż w grudniu 2019. Na 4,9 mld zł zaległości, o które wzrosły przeterminowane zobowiązania wszystkich grup wiekowych – 1,4 mld zł przypadło właśnie na najstarszych – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK. Łączne zadłużenie osób wpisanych do rejestru na koniec listopada 2020 r. wyniosło 82,6 mld zł.

– Zadłużony dziadek i zadłużona babcia to niestety codzienność widnykatorów, choć musimy przyznać, że jest to grupa dłużników, która chętnie współpracuje i jeżeli nie płaci swoich zobowiązań to raczej z poważnych powodów, a nie dlatego, że ignoruje swoje długi. W czasie pandemii na pewno wzrosło zadłużenie seniorów, choć z mojego doświadczenia muszę przyznać, że w ostatnich miesiącach zdecydowanie więcej mieliśmy windykacji w stosunku do osób, które są aktywne zawodowo lub właśnie zamknęły firmy – mówi Prezes Małgorzata Marczulewska, Prezes Grupy AVERTO.

Jak zadłużają się seniorzy? – Powodów jest wiele. Cześć z nich to jeszcze długi i zobowiązania z czasów aktywności zawodowej np. kredyty mieszkaniowe, leasingi czy zobowiązania po upadłych firmach. Bardzo często podejmujemy windykacje wobec osób, które np. były żyrantami kredytów lub wzięły zobowiązanie finansowe, by pomóc komuś z rodziny. To przykre sytuacje i moim zdaniem sytuacją finansową seniorów powinien mocno zająć się Rząd, bo zdarza się, że dobroć i naiwność ludzi starszych jest wykorzystywana przez zachłannych członków rodziny – mówi Prezes Marczulewska. – Zdarzają się oczywiście osoby, które nierozsądnie wydawały pieniądze i dzisiaj mają problem ze spłatą zadłużenia. W przypadku seniorów to jest jednak relatywnie małe grono osób. Seniorzy muszą uważać na wszelkiego rodzaju chwilówki, pożyczki z krótkim terminem spłaty lub parabanki. Tutaj niestety często źródłem problemów jest naiwność i zaufanie do osób, które takie produkty im oferują – dodaje Prezes Małgorzata Marczulewska.