Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 22 do 28 lutego 2021 r. w całym kraju każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. W roku 2021 pierwszy raz do akcji przyłączają się detektywi ze Szczecina: – Grupa AVERTO od zawsze zajmuje się działaniem społecznym. Prowadzimy stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom. W tym roku postanowiliśmy również przez tydzień prowadzić konsultacje telefoniczne. W tym czasie mieszkańcy mogą do nas dzwonić i pytać o poradę w kwestiach związanych ze zjawiskami i problemami z jakimi się spotykają – mówi Prezes Małgorzata Marczulewska.

Najpierw zgłoszenie potem dowody czy najpierw dowody, a później zgłoszenie?

Czy detektywi mają kompetencje, by pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem? Specjaliści tej branży przekonują, że owszem. Detektywi na co dzień obserwują rozmaitą działalność, którą można kwalifikować jako przestępstwa.

– To do nas trafiają sprawy przemocy domowej, molestowania, szantaży czy spraw związanych z przestępczością gospodarczą. Pomagamy osobom, które nie mają odwagi zwrócić się do organów ścigania. Doradzamy w kwestii rejestracji incydentów przestępczych, zbierania dowodów czy dokumentowania zjawisk, które można uznać za działanie na szkodę ofiar przestępstw. Nasza inicjatywa to pokazanie, że detektywi są wrażliwi na sytuację mieszkańców regionu. Pomagamy, a możemy pomagać jeszcze aktywniej. Dyżur telefoniczny to okazja do rozmowy, rozpoznania sprawy, a gdy trzeba będzie to następnie spotkania – mówi Prezes Grupy AVERTO Małgorzata Marczulewska.

Jak wyjaśnia detektyw najpoważniejszą sprawą przy udowodnieniu, że jesteśmy osobą pokrzywdzoną przestępstwem jest materiał dowodowy: – Zwykle najpierw myślimy o tym, by zgłosić sprawę na policję, a dopiero potem martwimy się, czy będziemy potrafili udowodnić, że jesteśmy ofiarą oszustwa czy przemocy. Kiedy dochodzi do bitwy „słowo przeciwko słowu” może dojść do sytuacji, że wina nie zostanie udowodniona. Detektyw poradzi jak zebrać materiał dowodowy i gdzie skierować się z prośbą o pomoc – dodaje Prezes Małgorzata Marczulewska.

Przestępstwo to bardzo pojemne pojęcie. Najważniejsze to determinacja, by sprawiedliwość triumfowała

Słowo „przestępstwo”, podobnie jak słowo „przemoc” to jedne z najszerszych pojęć do zdefiniowania w polskim prawie. Oczywiście kodeks karny i kodeks cywilny przewidują swoje definicje, ale ich zderzenie z realiami sądu bywa bardzo różne. Kto więc powinien szukać pomocy? Jakie krzywdy należy zdefiniować jako te, które kwalifikują się do zgłoszenia na policję czy do prokuratury? Specjaliści Grupy AVERTO radzą wprost: jeżeli czujemy się wykorzystywani, jeżeli ktoś nas mobbinguje, szantażuje, prześladuje czy jego zachowanie jest dla nas krępujące i natrętne, to nie możemy pozwalać na kontynuację takiego działania. Każdego tygodnia do detektywów w Szczecinie trafiają rozmaite, często bardzo skomplikowane sprawy o charakterze kryminalnym.

– Często są do nas skierowane sprawy związane z przemocą domową, przemocą seksualną, mobbingiem czy molestowaniem. Wiemy jak zbierać dowody oraz gdzie kierować osoby pokrzywdzone, by uzyskały pomoc. Najważniejsze jest działanie. Przestępstwo nie może ujść sprawcy na sucho. Nasze działanie jest silnie naznaczone chęcią wprowadzenia sprawiedliwości tam, gdzie jej nie ma – mówi Prezes Małgorzata Marczulewska.

DYŻUR DETEKTYWÓW prowadzony jest w czasie „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” pod telefonem do Grupy AVERTO:

91 485 46 40 lub biuro@averto.pl

Zapraszamy także do kontaktu w mediach społecznościowych.