Małgorzata Marczulewska, Prezes Grupy AVERTO i Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom dołącza do grona kapituły konkursu Równa Firma organizowanego przez Fundację Biznes Innowacje Networking działającą przy Uniwersytecie Szczecińskim. Konkurs zainicjowany został przez dr Katarzynę Kazojć, ekonomistkę uczelni, która zaraziła studentów pasją do społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń gospodarczych w Szczecinie. – Jesteśmy zaszczyceni, że Pani Doktor dostrzegła działalność naszego stowarzyszenia. Bardzo chętnie będziemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem – mówi Małgorzata Marczulewska, Prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. Nabór uczestników do konkursu Równa Firma i Menadżer Roku trwać będzie do końca kwietnia!

Dr Kazojć: „Byłam zaskoczona, że stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom pochodzi ze Szczecina”

   Jak mówi dr Katarzyna Kazojć zaproszenie Grupy AVERTO i Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom do kapituły konkursu Równa Firma jest efektem obserwacji aktywnego działania organizacji oraz szerokiego wsparcia, jakie oferuje stowarzyszenie pracodawcom i pracownikom nie tylko z naszego miasta i regionu. Wiedza przekazana przez Małgorzatę Marczulewską i jej współpracowników będzie cenna w procesie weryfikacji firm, które zgłosiły się do konkursu.

   – Grupa AVERTO z racji swojej aktywności została wyróżniona w ubiegłorocznym plebiscycie i byłam bardzo mocno zaskoczona, że Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom to organizacja wywodząca się z naszego miasta. Wiele słyszałam o jej działaniu w skali ogólnopolskiej i skala działań wydawała mi się tak szeroka, że nie sądziłam, że wywodzi się ona z regionu – mówi dr Katarzyna Kazojć, inicjatorka konkursu Równa Firma. – Jestem przekonana, że wiedza Pani Marczulewskiej będzie bardzo przydatna konkursowi. Weryfikujemy fakty, wydarzenia, które miały miejsce i wiedza na temat działania przedsiębiorców czy traktowania przez nich pracowników jest bardzo istotne. Kapituła mocno przekłada się na ostateczną ocenę firm w procesie konkursowym – dodaje dr Kazojć.

Prezes Marczulewska: „Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest nam bardzo bliska”

   Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom istnieje od kilku lat i od samego początku istnienia aktywnie lobbuje na rzecz praw pracowników. W pierwszych latach były to głównie interwencje związane z mobbingiem lub pracownikami sezonowymi. Gdy nastał rynek pracownika to skarg było zaledwie kilka w miesiącu. Wszystko zmieniło się od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Obecnie do stowarzyszenia trafia miesięcznie nawet ponad 100 wiadomości z całej Polski, w tematach związanych ze zwolnieniami, nie wypłacaniem pensji czy sprawami wynikającymi z funkcjonowania w reżimie sanitarnym. Prezes Małgorzata Marczulewska przyznaje, że zaproszenie do konkursu jest dla niej dużym wyróżnieniem.

  – To dla nas zaskoczenie, ale i wielkie i bardzo przyjemne wyróżnienie. Naszą wiedzą i doświadczeniem będziemy wspierać konkurs, którego celem jest pokazywanie pozytywnych praktyk i wyróżnianie pracodawców działających dla dobra pracowników. Otrzymujemy tygodniowo kilkadziesiąt maili i jako członek kapituły będziemy informować czy jakieś negatywne wiadomości od pracowników dotyczą firm, które starają się o nagrodę – mówi Prezes Małgorzata Marczulewska. – Społeczna odpowiedzialność biznesu to idea bardzo nam bliska i chcemy przyczyniać się do tego, że firmy, które realnie działają na rzecz swoich pracowników i otoczenia dookoła będą nagrodzone w tym prestiżowym plebiscycie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wyróżnienie i zaproszenie do współpracy – dodaje Prezes Grupy AVERTO i Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.