Porządkowanie sektora windykacji – tak! Niszczenie dorobku wielu firm i przyjmowanie założeń ustawowych, które wykluczają z rynku najmniejsze i często najuczciwsze firmy windykacyjne – nie! Grupa AVERTO podjęła działanie mające na celu informowanie społeczeństwa o negatywnych skutkach szykowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawy o zawodzie windykatora. Naszą interwencją zainteresowało się biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

– Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości opinię w przedmiocie projektu, zwracając uwagę na eliminację lub zmianę zawartych w tym projekcie rozwiązań negatywnie wpływających na sytuację mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – czytamy w piśmie oficjalnie podpisanym przez Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

O co chodzi?

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ustawą, która ma uporządkować zawód windykatora. Pierwsza założenia ustawy zawierały ogromną ilość szkodliwych zapisów i właściwie eliminowały z rynku małe firmy windykacyjne, a pozostawiały w preferencji wielkie korporacje. Zmiany w ustawie idą w lepszym kierunku, bo rozdzielają windykację od osób fizycznych od windykacji gospodarczej. Nie zmienia to jednak faktu, że tendencja ustawodawcy bardzo wyraźnie pokazuje uprzywilejowanie dłużnika względem wierzyciela.

– Jesteśmy zwolennikami uczciwej i etycznej pracy windykacyjnej. Nie powinny mieć miejsca sytuacje o których słyszymy wielokrotnie, że windykator straszył dłużnika czy zachowywał się w sposób karygodny. Zgadzamy się na uporządkowanie czy skrupulatniejszą kontrolę zawodu windykatora. Nie ma jednak naszej zgody, by „jakość” usług windykacyjnych była uzależniana od kapitału zakładowego przedsiębiorstwa, a taka jest właśnie propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości. Nic o etyce, nic o szkoleniach i certyfikatach dla windykatorów. Czujemy, że ustawa ta nie przyniesie oczekiwanych efektów społecznych – mówi Prezes Grupy AVERTO Małgorzata Marczulewska.

– Uprzywilejowanie dłużnika fizycznego względem wierzyciela poskutkuje np. większą trudnością w ściąganiu alimentów czy trudności z ustalaniem ukrywanego majątku podczas podziału majątku i rozwodu. To także problem z odzyskaniem pożyczek czy problem z weryfikacją finansową zależności rodzinnych. Ustawa powinna zostać poprawiona, choć za pozytywny krok oceniamy pozostawienie rozwiązań gospodarczych, które wyłączają ze zmian część windykacji wobec nieuczciwych przedsiębiorców – mówi Małgorzata Marczulewska. – Liczymy na interwencję Rzecznika MŚP i dobrą ustawę. Czasem wystarczy skonsultować się z przedsiębiorcami. Jako Grupa AVERTO jesteśmy całodobowo do dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości i służymy naszą wiedzą – mówi Małgorzata Marczulewska.

O ustawie windykacyjnej w mediach:

https://miasta.tokfm.pl/miasta_tokfm/7,185054,29020864,to-pomysl-karkolomny-windykatorzy-krytykuja-zmiany-wprowadzane.html

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8364692,ustawa-o-windykatorach-windykacja-ministerstwo-sprawiedliwosci.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/projekt-ustawy-o-dzialalnosci-windykacyjnej-i-zawodzie-windykatora-opinia-nra,518077.html