Windykacja jest mniej kosztowna

niż jej brak

Oferta

Naszą domeną jest prowadzenie działań zmierzających do regulowania zobowiązań finansowych Państwa kontrahentów. Specjaliści Averto posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych mediacji. Dysponują konglomeratem nowoczesnych narzędzi z pogranicza prawa, psychologii, sztuki negocjacji oraz perswazji, które skutecznie mobilizują dłużników do podjęcia starań w celu spłaty zadłużenia. Działamy elastycznie, umiejętnie dostosowując metody pracy do charakteru poszczególnych spraw. Wykazujemy się oczekiwaną konsekwencją i stanowczością przy jednoczesnym uwzględnieniu sytuacji, w których od naszego postępowania zależy dobry wizerunek klienta. Averto wykorzystuje przy tym różnorodne formy mobilnego kontaktu z dłużnikami.

Nasze postępowania windykacyjne mają charakter wieloetapowy, obejmujący działania przesądowe (dochodzenie polubowne, windykację terenową), a w razie potrzeby postępowanie cywilne bądź karne. W calu osiągnięcia jak najlepszych wyników podejmujemy współpracę z renomowanymi kancelariami prawnymi, z komornikami (wskazując majątek do zajęcia), a także monitujemy postępowania upadłościowe i układowe.

ZLECENIA BEZZALICZKOWE
BO LICZĄ SIĘ EFEKTY…


Averto przyjmuje zlecenia windykacji bezzaliczkowo. Oznacza to, że wynagrodzenie naszych pracowników uzależnione jest ściśle od wyników ich pracy. Ten szczególny rodzaj motywacji wpływa zasadniczo na odpowiednie zaangażowanie w wykonywanie zadań. Ponadto wychodzimy z założenia, że nasi klienci powinni mieć gwarancję ustalonej ceny jedynie za skuteczną realizację usługi.

USTAL MAJĄTEK KONTRAHENTA, SPRAWDŹ WYPŁACALNOŚĆ DŁUŻNIKA!
 • udzielasz kontrahentom kredytu kupieckiego, ale nie wiesz czy są wypłacalni?
 • klient nie zapłacił faktury?
 • dłużnik nie wywiązał się z deklaracji?
 • komornik umorzył egzekucję Twojego dłużnika z uwagi na bezskuteczność?

 • Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, to ta oferta jest dla ciebie!

  Co zawiera raport:
 • informacje o prowadzonych działalnościach gospodarczych,
 • powiązania kapitałowe i osobowe z innymi podmiotami,
 • informacje o nieruchomościach dłużnika na terenie Polski wraz z informacjami o hipotekach oraz wszczętych egzekucjach komorniczych z nieruchomości,
 • informacje o nieruchomościach zbytych wraz z opisem, czy sprawa kwalifikuje się do skargi pauliańskiej,
 • informacje o ruchomościach dłużnika wraz z informacjami o tym, czy pojazd posiada ważne OC (jeśli nie, to prawdopodobnie samochód został sprzedany lub zezłomowany),
 • informacje o tym, czy w portalach windykacyjnych widnieją należności dłużnika wystawione na sprzedaż, oraz wiele innych informacji kontaktowych i majątkowych, jakie uda się ustalić w trakcie prowadzonych czynności.


 • Dlaczego warto skorzystać z raportu Averto:
 • posiadanie wiedzy o majątku przyszłego kontrahenta pozwoli Ci uniknąć współpracy z podmiotami niewypłacalnymi,
 • posiadanie wiedzy o majątku dłużnika pozwala na prowadzenie skuteczniejszych negocjacji,
 • można dokonać oceny sytuacji finansowej dłużnika przed skierowaniem sprawy na etap sądowy, aby dowiedzieć się, czy dłużnik będzie wypłacalny,
 • szybkie uzyskanie odpowiedzi na temat majątku dłużnika pozwala na szybkie jego zajęcie,
 • często komornicy sprawdzają majątek jedynie w obrębie miejsca zamieszkania dłużnika, my sprawdzimy dokładnie teren całej Polski,
 • sprawdzamy, czy dłużnik w obawie przed egzekucją nie sprzedał swojego majątku, jeśli tak będzie, to jest to podstawa do złożenia skargi pauliańskiej.


 • Dodatkowo:
 • mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań i poszukiwaniu majątku,
 • jesteśmy rzetelni, dokładni i terminowi,
 • dysponujemy ekipą specjalistów,
 • cechuje nas skuteczność oraz niezawodność.


 • KORZYSTAJĄC Z USŁUGI AVERTO, OSZCZĘDZASZ CZAS I PIENIĄDZE!

  Przewidywanie ryzyka związanego z podejmowaniem współpracy gospodarczej zwiększa Państwa szanse na odzyskanie należności. Wstępne ustalenia umożliwiają uzyskanie niezbędnej wiedzy o sytuacji formalno-prawnej potencjalnego kontrahenta, osobach uprawnionych do jego reprezentowania, a także informacji o jego sytuacji finansowej.

  Wiedza zdobyta na etapie poprzedzającym zawarcie umowy umożliwia odpowiednie jej skonstruowanie i zabezpieczanie w postaci odpowiednich zapisów. Averto podejmuje się opracowania dostosowanych do Państwa potrzeb metod zabezpieczenia, które zwiększą pewność, że druga strona wywiąże się z umowy, a w razie czego ułatwią ewentualną egzekucję.

  Ustanawiamy zabezpieczenia na ruchomości, nieruchomości, w postaci poręczenia cywilnego, wekslowego i innych. Wiele z proponowanych przez nas rozwiązań stanowi skuteczną formę dyscyplinowania dłużników, która pozwala w ogóle uniknąć konieczności prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

  Doskonała znajomość zasad przeprowadzania windykacji pozwala nam oferować pomoc osobom zadłużonym w odzyskiwaniu lub znacznej poprawie płynności finansowej. Instrumenty restrukturyzacyjne, którymi dysponuje Averto, dają klientom komfort psychiczny i pewność, że ich pełnomocnik zadba o korzystne wyjście z najtrudniejszej sytuacji.

  Wszelkie podejmowane przez nas działania projektowane są indywidualnie z uwzględnieniem możliwości majątkowo-finansowych klienta i jego sytuacji na rynku świadczonych usług. Zobowiązujemy się do wnikliwej oceny konieczności regulowania zadłużenia – jesteśmy w stanie wykryć, czy nie występują w związku z nim żadne braki formalne lub też, czy nie uległo ono przedawnieniu.

  W zakres kompetencji Averto wchodzi negocjowanie formy wywiązywania się ze zobowiązań – spłaty ratalne, prolongaty, częściowe umorzenia – oraz wykupowanie długów i wskazywanie możliwości zabezpieczenia majątku. Nie podejmujemy się spraw oznaczających dla nas konflikt interesów, a mianowicie nie prowadzimy restrukturyzacji dłużników naszych klientów, ponieważ takie działanie byłoby niezgodne z etyką.

  Naszym stałym partnerom biznesowym proponujemy indywidualnie opracowane pakiety szkoleniowe oparte na innowacyjnych rozwiązaniach edukacyjnych. Ich zakres obejmuje sposoby minimalizowania ryzyka zaistnienia kłopotów z odzyskaniem należności, procedury chroniące przed niewypłacalnymi kontrahentami oraz postępowanie w sytuacji niewywiązywania się przez nich z zawartej umowy. Wychodzimy z założenia, że świadomość powyższego zmniejsza prawdopodobieństwo podjęcia współpracy z nieuczciwymi kontrahentami.

  Szkoleniowcy Averto to doświadczeni praktycy, którzy dostosowują zakres i sposoby przekazywania wiedzy do potrzeb konkretnej firmy, jej sytuacji a nawet konkretnego zlecenia. Uważamy, że nic tak nie wspomaga procesu nauczania, jak możliwość konsultowania się ze specjalistą oraz analizowanie przypadków z własnej praktyki zawodowej. Taka współpraca, jako dopełnienie oferowanych usług, zyskuje też coraz większą popularność wśród naszych klientów.