Windykacja należności

Windykacja jest mniej kosztowna

niż jej brak

Windykacja należności

Naszą domeną jest prowadzenie działań zmierzających do regulowania zobowiązań finansowych Państwa kontrahentów.

Specjaliści Averto posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych mediacji. Dysponują konglomeratem nowoczesnych narzędzi z pogranicza prawa, psychologii, sztuki negocjacji oraz perswazji, które skutecznie mobilizują dłużników do podjęcia starań w celu spłaty zadłużenia. Działamy elastycznie, umiejętnie dostosowując metody pracy do charakteru poszczególnych spraw. Wykazujemy się oczekiwaną konsekwencją i stanowczością przy jednoczesnym uwzględnieniu sytuacji, w których od naszego postępowania zależy dobry wizerunek klienta. Averto wykorzystuje przy tym różnorodne formy mobilnego kontaktu z dłużnikami.

Nasze postępowania windykacyjne mają charakter wieloetapowy, obejmujący działania przesądowe (dochodzenie polubowne, windykację terenową), a w razie potrzeby postępowanie cywilne bądź karne. W calu osiągnięcia jak najlepszych wyników podejmujemy współpracę z renomowanymi kancelariami prawnymi, z komornikami (wskazując majątek do zajęcia), a także monitujemy postępowania upadłościowe i układowe.

ZLECENIA BEZZALICZKOWE
BO LICZĄ SIĘ EFEKTY…

Averto przyjmuje zlecenia windykacji bezzaliczkowo. Oznacza to, że wynagrodzenie naszych pracowników uzależnione jest ściśle od wyników ich pracy. Ten szczególny rodzaj motywacji wpływa zasadniczo na odpowiednie zaangażowanie w wykonywanie zadań. Ponadto wychodzimy z założenia, że nasi klienci powinni mieć gwarancję ustalonej ceny jedynie za skuteczną realizację usługi.