Windykacja jest mniej kosztowna

niż jej brak

Kim jesteśmy?

Małgorzata Marczulewska

Prezes Zarządu spółki od 13 lat aktywnie zajmuję się windykacją oraz zarządzaniem zespołami windykacyjnymi. Z potrzeby innego podejścia do procesu odzyskiwania należności w 2012 roku stworzyła spółkę Averto, która pod względem obsługi dalece wykracza ponad standardy obowiązujące w wielu istniejących na rynku firmach. 

Pod jej kierunkiem działa odpowiednio dobrana i wyspecjalizowana kadra specjalistów dbających o kompleksową obsługę klientów – od monitoringu płatności, przez windykację polubowną i sądową, po egzekucję komorniczą. 

Działania Averto od wielu lat oscylują wokół pozyskiwania informacji, dlatego w połowie 2017 roku ofertę rozszerzyła o usługi detektywistyczne.

Averto partnerom biznesowym zapewnia kompleksową obsługę, na którą składają się: monitoring należności, prowadzenie wywiadów gospodarczych, nadzór nad kontrahentami, dochodzenie roszczeń finansowych oraz szkolenia z negocjacji i sposobów zabezpieczenia wierzytelności. 

Swoją ofertę kierujemy głównie do przedsiębiorców, którzy pragną uchronić się przed ryzykiem związanym z egzekucją płatności i opóźnieniami wynikającymi z ich realizacji.

W obszarze naszych kompetencji znajdują się również działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia podmiotów gospodarczych. 

Skuteczne działanie na wielu płaszczyznach sprawia, że współpraca z nami daje gwarancje ochrony i odpowiedzialnego zarządzania wierzytelnościami.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z usług, bo Averto to najlepszy w branży zespół do zadań specjalnych.